Komisyonlar

STAJ KOMİSYONU

Dr. Öğretim Üyesi Akın OKTAV (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Alparslan TOPCU

Arş. Gör. Gökhan CANBOLAT

 

LABORATUVAR KOMİSYONU

Dr. Öğretim Üyesi Bertan BEYLERGİL (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Sefa YILDIRIM

Öğr. Gör. Alparslan TOPCU

 

DÖNER SERMAYE KOMİSYONU

Dr. Öğretim Üyesi Fatih DARICIK (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Alparslan TOPCU

Arş. Gör. Gökhan CANBOLAT