Program Eğitim Amaçları

ALKÜ Makine Mühendisliği Programı aşağıdaki özelliklere sahip öğrencileri mezun etmeyi amaçlamaktadır:

 

  1. İmalat, otomotiv, enerji, savunma ve diğer sanayi sektörlerinde araştırma, geliştirme, ürün tasarımı ve ileri teknoloji ile ilgili işlerde tercih edilen
  2. Sanayi ve mühendislik kuruluşlarında üretim, bakım, kalite kontrol ve diğer iş ve hizmetlerde mühendislik yetki ve sorumluluğunu alabilecek
  3. Etkin İngilizce iletişim becerileri ile uluslararası projelerde görev alabilecek
  4. Makine mühendisliği mesleğinin etik sorumluluklarının farkında, analitik ve eleştirel düşünebilen
  5. Yaşam boyu öğrenme farkındalığı ile makine mühendisliği programında edindiği kazanımları mesleki eğitimler ve/veya lisansüstü çalışmalar ile geliştirebilecek

 

Program eğitim amaçlarının desteklenmesine dönük olarak seminerler ve teknik geziler düzenlenmektedir. Yurtdışı mesleki stajlar, öğrenci değişim programları ve proje yarışmalarına katılım konusunda öğrenciler bilgilendirilmekte ve teşvik edilmektedir. Program eğitim amaçlarına ulaşıldığını belirlemeye yönelik olarak işveren kurumlar, bölüm danışma kurulu, sanayi ve meslek odaları ile görüşmeler yapılmaktadır.