Öğrenme Çıktıları

 1. Matematik, fen ve makina mühendisliği bilgilerini karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi

 2. Gerçekçi kısıtlara uygun olarak tanımlanan ihtiyaçları karşılayabilecek ürünler, süreçler veya mekanik ve ısıl sistemler tasarlayabilme becerisi

 3. Deney tasarımı, veri toplama, veri değerlendirme, deney sonuçlarını analitik ve/veya hesaplamalı modellerle kıyaslama ve yorumlama becerisi

 4. Mühendislik problemi tanımlama ve analitik, hesaplamalı ve/veya deneysel yöntemler ile çözme becerisi

 5. Mesleki sorumluluklarını etik ilkelere uygun olarak yerine getirme anlayışı, makina mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

 6. Makine mühendisliği alanında bireysel çalışma becerisi, çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi

 7. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi; mühendislik raporu hazırlama ve sunum yapma becerisi

 8. Yaşam boyu öğrenme ve bireysel gelişim konularında farkındalık

 9. Makine mühendisliği uygulamalarının çevre, toplum sağlığı, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından küresel etkileri hakkında farkındalık

 10. Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve yazılımları etkin olarak kullanabilme becerisi

 11. Girişimcilik, yenilikçilik, proje raporu okuryazarlığı, proje risk yönetimi, sürdürülebilir kalkınma konularında bilgi