Akademik Kadro

Personel
Prof. Dr. Mehmet KANOĞLU

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı

Çalışma Alanları : Termodinamik, Yenilenebilir Enerji, Kojenerasyon

 • 0(242) 510 60 60 / 2542
 • mehmet.kanoglu@alanya.edu.tr
Doç. Dr. Sefa YILDIRIM

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Çalışma Alanları : Katı Cisimler Mekaniği, Kompozit Malzemeler Mekaniği, Mekanik Titreşimler

 • 0(242) 510 60 60 / 2563
 • sefa.yildirim@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatih DARICIK

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Çalışma Alanları : Kompozit Malzeme Mekaniği, Kırılma Mekaniği

 • 0(242) 510 60 60 / 2559
 • fatih.daricik@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Bertan BEYLERGİL

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Çalışma Alanları : Kırılma Mekaniği, Kompozit Malzeme Mekaniği, Sonlu Elemanlar Metodları

 • 0(242) 510 60 60 / 2557
 • bertan.beylergil@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Akın OKTAV

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Çalışma Alanları : Yapısal Dinamik, Titreşim ve Akustik, Model Güncelleme

 • 0(242) 510 60 60 / 2552
 • akin.oktav@alanya.edu.tr
Öğr. Gör. Alparslan TOPCU

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Çalışma Alanları : PEM Yakıt Pilleri, Alternatif Enerji, Üretim Teknikleri

 • 0(242) 510 60 60 / 2578
 • alparslan.topcu@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Gökhan CANBOLAT

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Çalışma Alanları : Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Vasküler Akışlar

 • 0(242) 510 60 60 / 2545
 • gokhan.canbolat@alanya.edu.tr